Tel: 792 305 055
Email: biuro@proma.edu.pl

RODO Klauzula Informacyjna

RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:
● administratorem Państwa (i/lub Państwa dzieci) danych osobowych jest ProMa Szkoła Języków Obcych Magdalena Prodziewicz z siedzibą przy ul. Czarnogórska 14, 30-638 Kraków
● podstawą prawną przetwarzania Państwa (i/lub Państwa dzieci) danych osobowych jest realizacja umowy zawartej z ProMa Szkoła Języków Obcych (w formie papierowej) oraz Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgoda jest dobrowolna)
● będziemy przetwarzać Państwa (i/lub Państwa dzieci) dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesyłania informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać Państwu informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy (za Państwa zgodą)
● Państwa (i/lub Państwa dzieci) dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w ProMa Szkoła Języków Obcych i nie będziemy ich udostępniać podmiotom trzecim.
● Państwa (i/lub Państwa dzieci) dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
● dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Państwa (i/lub Państwa dzieci) z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej otrzymamy decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych,
● mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich (i Państwa dzieci) danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO
● w każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego w przypadku przypuszczeń, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
● podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych