Tel: 792 305 055
Email: biuro@proma.edu.pl

Rabaty

Dla zapisujących się „zawczasu”:
- zapisanie się do połowy września z wpłatą za cały kurs – 30zł rabatu odliczane od kwoty kursu (15zł – kurs dla dzieci)
- zapisanie się do połowy września z wpłatą za semestr – 20zł rabatu odliczane od ostatniej wpłaty za kurs (10zł – kurs dla dzieci)

Dla kontynuujących naukę:
- drugi rok nauki w szkole: 20zł rabatu odliczane od ostatniej wpłaty za kurs
- trzeci rok nauki w szkole: 30zł rabatu odliczone od ostatniej wpłaty za kurs
- czwarty rok nauki w szkole: 40zł rabatu odliczone od ostatniej wpłaty za kurs
*Rabat przyznawany jest osobom, którzy ukończyli pełne kursy (2 semestry)

Dla „przyprowadzających rodzinę”:
- 2 osoba w szkole z tej samej rodziny – 30zł rabatu dla przyprowadzającego odliczane od ostatniej wpłaty za kurs
- 3 osoba w szkole z tej samej rodziny – 40zł rabatu dla przyprowadzającego odliczane od ostatniej wpłaty za kurs

Dla „przyprowadzających innych”:
- przyprowadzenie 1 osoby na kurs – 20 zł dla przyprowadzającego odliczane od kwoty kursu (10zł – kurs dla dzieci)
- przyprowadzenie 2 osób na kurs – 40 zł rabatu dla przyprowadzającego odliczane od kwoty kursu (20zł – kurs dla dzieci)
- przyprowadzenie 3 osób na kurs – 80zł rabatu dla przyprowadzającego odliczane od kwoty kursu (40zł – kurs dla dzieci), itp.

Regulamin rabatów i promocji:
- rabaty można łączyć (oprócz „przyprowadzających rodzinę” i „przyprowadzających innych” – uczestnik kursu wybiera wówczas jeden rabat)
- w przypadku jednorazowej zapłaty za kurs – rabat odliczany od kwoty całkowitej
- w przypadku zapłaty semestralnej lub ratalnej – rabat odliczany jest od ostatniej wpłacanej kwoty
- w przypadku nieterminowego uiszczania opłat za kurs – rabat zostaje anulowany
- rabat dla „przyprowadzających rodzinę” oraz „przyprowadzających innych” obowiązuje do końca września
- w przypadku uczniów indywidualnych, rabat odejmowany jest w II semestrze od ostatniej wpłaty za lekcje w danym roku szkolnym

Rabaty naliczane są JEDYNIE za zapisanie się na pełen kurs.

Voucher za rok szkolny 2019/2020 – 25zł za ukończony kurs grupowy.