Tel: 792 305 055
Email: biuro@proma.edu.pl

Metody nauczania

Każdy uczeń ma inne oczekiwania odnośnie nauki, tempa pracy, materiałów i metod używanych na zajęciach. Biorąc te wszystkie elementy pod uwagę, ProMa Szkoła Języków Obcych wychodzi im naprzeciw, dostosowując metody nauczania do indywidualnych potrzeb kursantów. Ważne jest, by uczeń potrafił nie tylko zrozumieć wykładany materiał, lecz samodzielnie odkrywał zawiłości języka poprzez eksperymenty i próby. Ponadto, wiele osób myśli, że ważna jest tylko komunikacja, inni, że gramatyka i słownictwo to podstawa znajomości języka. Nam zależy na połączeniu tych 3 aspektów.

Umiejętność komunikacji poprawia wiarę w siebie i swoje możliwości w każdej sytuacji (np. na ulicy, za granicą, w hotelu, restauracji, gdy czytamy, piszemy, słuchamy itp.) dlatego nasza szkoła rozwija 4 główne umiejętności językowe:

  • MÓWIENIE,
  • CZYTANIE,
  • PISANIE,
  • SŁUCHANIE.

Nie zapominamy o gramatyce i słownictwie, lecz ich przyswajanie sprytnie wplatamy w różnorodność zajęć.

Nasza szkoła wierzy, że użycie multimediów jest kluczem do sukcesu w nauczaniu języków obcych. Polegamy więc na innowacyjnej metodzie, w której tablet jest pomocą naukową. Jakie są zalety takiej metody pracy? Uczniowie mają możliwość oglądania, słuchania, analizowania, a co za tym idzie, lepszego zrozumienia prezentowanego materiału. Ponadto, poznają nowe słownictwo odkrywając możliwości Internetu oraz aplikacji stworzonych specjalnie dla uczących się języka angielskiego. Czy można zabrać pracę wykonaną na lekcji do domu? Oczywiście! Każdy uczeń może przesyłać swoje notatki na własny adres mailowy, który dostaje od nas na 1 zajęciach. Proste? Banalne! Oprócz tabletów, szkoła będzie korzystać z papierowych wersji podręczników i w oparciu o własne doświadczenie, będziemy wybierać najlepsze pozycje dostępne na rynku. Każde zajęcia będą wzbogacone o materiały dodatkowe, filmy, gry, zabawy, pracę w parach, grupach, itp. W trakcie trwania kursu, postępy kursantów będą sprawdzane i oceniane w następującym systemie:

  • I semestr – 2 testy sprawdzające bieżące osiągnięcia
  • II semestr – 1 test sprawdzający bieżące osiągnięcia + 1 egzamin całoroczny

Na zakończenie roku szkolnego każdy uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający zaliczenie danego kursu na poszczególnych poziomach. Zajęcia w szkole są oparte o system przyjaznej, ciepłej atmosfery połączonej z obowiązkami i systematycznością.