Tel: 792 305 055
Email: biuro@proma.edu.pl

Kalendarz zajęć

Termin rozpoczęcia zajęć dla grup dzieci, młodzieży, dorosłych w roku szkolnym 2017/2018:
2 X 2017

Termin rozpoczęcia zajęć indywidualnych – zgodnie z ustaleniami z kursantami

Dni wolne od zajęć w I semestrze roku szkolnego 2017/2018:

1XI – 3 XII – Wszystkich Świętych
23 XII 2017 – 1 I 2018 – Zimowa przerwa świąteczna
12 II – 25 II 2018 – Ferie zimowe

Dni wolne od zajęć w II semestrze roku szkolnego 2017/2018:

29 III – 3 IV 2018 – Wiosenna przerwa świąteczna
30 IV – 4 V 2018 – Długi weekend majowy
31 V – 1 VI 2018 – Boże Ciało

Termin zakończenia zajęć dla grup dzieci, młodzieży, dorosłych w roku szkolnym 2017/2018:
18 VI 2018

* W przypadku nadwyżki tygodni względem ilości spotkań w danym kursie szkoła zastrzega sobie możliwość mniejszej ilości zajęć w wybranych tygodniach (ilość spotkań jest określona w zakładce Oferta)