Tel: 792 305 055
Email: biuro@proma.edu.pl

Oferta

ProMa Szkoła Języków Obcych oferuje kursy na każdym poziomie zaawansowania, w zależności od potrzeb kursantów. Można wybrać zajęcia grupowe (4-8 osobowe) lub takie, które odbywają się w systemie indywidualnym. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut i na jej podstawie obliczany jest koszt jednych zajęć dla poszczególnych kursów. Poniżej przedstawiamy naszą ofertę:

D Z I E C I

Wiek Ilość spotkań w całym kursie Częstotliwość spotkań tygodniowo
4-6 lat 60 2 x 30 min
7-9 lat 60 2 x 45 min
Podstawówka V klasa 60 2 x 45 min
Podstawówka VI klasa 60 2 x 60 min

 

M Ł O D Z I E Ż

Szkoły średnie602 x 60 min

Szkoły Ilość spotkań w całym kursie Częstotliwość spotkań tygodniowo
Gimnazjum 60 2 x 60 min
VII-VIII klasa
(przygotowanie do Egzaminu Ósmoklasisty)
60 2 x 60 min
Szkoły średnie 60 2 x 60 min

 

D O R O Ś L I

Grupy stworzone na wszystkich poziomach zaawansowania Ilość spotkań w całym kursie Częstotliwość spotkań tygodniowo
Od A1 do C2 60 2 x 90 min

 

K U R S Y    E G Z A M I N A C Y J N E

Kursy Ilość spotkań w całym kursie Częstotliwość spotkań tygodniowo
Gimnazjum – dla uczniów III klasy gimnazjum
(kurs od października do kwietnia – grupa 6-8 osób)
do ustalenia
Matura – dla uczniów III lub IV klasy szkoły średniej.
Poziom podstawowy i rozszerzony
(kurs od października do maja) – grupa 6-8 osób
do ustalenia
FCE 60 2 x 90 min
CAE 60 2 x 90 min
CPE 60 2 x 90 min

 

Nowość!    K U R S    D L A    D Y S L E K T Y K Ó W

Kurs dla dyslektyków Ilość spotkań w całym kursie Częstotliwość spotkań tygodniowo
W zależności od utworzonych grup wiekowych 30 lub 60 1 x 60min
lub
2 x 60min

 

Kursy indywidualne:

W zależności od potrzeb. Kurs może skupiać
1, 2 lub 3 osoby
Ilość spotkań w całym kursie Częstotliwość spotkań tygodniowo
Kurs standardowy 30 1 x 60 min
Kurs zaawansowany 60 2 x 60 min

 

Firmy
Na życzenie klienta organizujemy kursy dla firm na indywidualnie ustalonych warunkach. Pracownik firmy ze znajomością języka angielskiego to nieoceniony skarb, dlaczego więc nie można być w grupie tych, przed którymi świat stoi otworem? Zapraszamy do szkoły po wiedzę i specjalistyczne słownictwo!