Tel: 792 305 055
Email: biuro@proma.edu.pl

Oferta

ProMa Szkoła Języków Obcych oferuje kursy na każdym poziomie zaawansowania, w zależności od potrzeb kursantów. Można wybrać zajęcia grupowe (4-8 osobowe) lub takie, które odbywają się w systemie indywidualnym. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut i na jej podstawie obliczany jest koszt jednych zajęć dla poszczególnych kursów. Poniżej przedstawiamy naszą ofertę:

D Z I E C I

Wiek Ilość spotkań w całym kursie Częstotliwość spotkań tygodniowo
Przedszkole 3-4 60 2 x 20 min
Przedszkole 5-6 60 2 x 30 min
Podstawówka I – V klasa 60 2 x 45 min

M Ł O D Z I E Ż

Szkoły Ilość spotkań w całym kursie Częstotliwość spotkań tygodniowo
Podstawówka VI-VII klasa 60 2 x 60 min
Przygotowanie do Egzaminu Ósmoklasisty 60 2 x 60 min
Szkoły średnie 60 2 x 60 min
Przygotowanie do Matury 28 1 x 60 min

D O R O Ś L I

Grupy stworzone na wszystkich poziomach zaawansowania Ilość spotkań w całym kursie Częstotliwość spotkań tygodniowo
Od A1 do C2 60 2 x 90 min

K U R S Y    E G Z A M I N A C Y J N E

Kursy Ilość spotkań w całym kursie Częstotliwość spotkań tygodniowo
FCE 60 2 x 90 min
CAE 60 2 x 90 min
CPE 60 2 x 90 min

K U R S Y    I N D Y W I D U A L N E

W zależności od potrzeb. Kurs może skupiać
1, 2 lub 3 osoby
Ilość spotkań w całym kursie Częstotliwość spotkań tygodniowo
Kurs podstawowy zgodnie z kalendarzem 1 x 45 min
Kurs podstawowy -||- 1 x 60 min
Kurs podstawowy -||- 1 x 90 min
Kurs zaawansowany -||- 2 x 45 min
Kurs zaawansowany -||- 2 x 60 min
Kurs zaawansowany -||- 2 x 90 min

NOWOŚĆ! KURSY ONLINE

Kursy Ilość spotkań + częstotliwość spotkań
Kurs grupowy
Kurs indywidualny
Do ustalenia w zależności od wieku i potrzeb kursantów

Firmy
Na życzenie klienta organizujemy kursy dla firm na indywidualnie ustalonych warunkach. Pracownik firmy ze znajomością języka angielskiego to nieoceniony skarb, dlaczego więc nie można być w grupie tych, przed którymi świat stoi otworem? Zapraszamy do szkoły po wiedzę i specjalistyczne słownictwo!