Tel: 792 305 055
Email: biuro@proma.edu.pl

Cennik

Kurs dla D Z I E C I

Wiek Częstotliwość spotkań tygodniowo Ilość spotkań w semestrze Cena za semestr
Przedszkole 3-4 2 x 20 min 30 475 zł
Przedszkole 5-6 2 x 30 min 30 575 zł
Podstawówka I – V klasa 2 x 45 min 30 700 zł

Kurs dla M Ł O D Z I E Ż Y

Szkoły Częstotliwość spotkań tygodniowo Ilość spotkań w semestrze Cena za semestr
Podstawówka VI-VII klasa 2 x 60 min 30 900 zł
Przygotowanie do Egzaminu Ósmoklasisty (zajęcia do końca maja) 2 x 60 min 30 1150 zł
Szkoły średnie 2 x 60 min 30 1000 zł
Przygotowanie do Matury (zajęcia do majówki) 1 x 90 min 14 1150 zł

Kurs dla D O R O S Ł Y C H

Częstotliwość zajęć tygodniowo Ilość spotkań w semestrze Cena za semestr
2 x 90 min 30 1200 zł

Kurs E G Z A M I N A C Y J N Y

Kursy Częstotliwość spotkań tygodniowo Ilość spotkań w semestrze Cena za semestr
Kurs przygotowujący
do egzaminu FCE
2 x 90 min 30 indywidualna wycena
Kurs przygotowujący
do egzaminu CAE
2 x 90 min 30 indywidualna wycena
Kurs przygotowujący
do egzaminu CPE
2 x 90 min 30 indywidualna wycena

Kurs dla D Y S L E K T Y K Ó W

Częstotliwość zajęć tygodniowo Ilość spotkań w semestrze Cena za semestr
1 x 60min 15 550 zł
2 x 60min 30 950 zł

Kurs indywidualny

Liczba osób  zł / 60 minut
1 osoba 90 zł / 60 min
1 osoba  135 zł / 90 min
2 osoby 65 zł / 60 min. od osoby
2 osoby 85 zł / 90 min. od osoby
3 osoby 55 zł / 60 min. od osoby
3 osoby 70 zł / 90 min. od osoby

Kursy online: do uzgodnienia w zależności od rodzaju kursu, wieku, ilości osób w grupie bądź wyboru zajęć indywidualnych, celu i częstotliwości zajęć.

Kurs dla firm: do indywidualnego uzgodnienia.