Tel: 792 305 055
Email: biuro@proma.edu.pl

Cennik

Kurs dla D Z I E C I

Wiek Częstotliwość spotkań tygodniowo Ilość spotkań w semestrze Cena za semestr
Przedszkole 3-4 2 x 20 min. 30 550 zł
Przedszkole 5-6 2 x 30 min. 30 650 zł
Podstawówka I – V klasa 2 x 45 min. 30 800 zł

Kurs dla M Ł O D Z I E Ż Y

Szkoły Częstotliwość spotkań tygodniowo Ilość spotkań w semestrze Cena za semestr
Podstawówka VI-VII klasa 2 x 60 min. 30 950 zł
Przygotowanie do Egzaminu Ósmoklasisty (zajęcia do egzaminów) 2 x 60 min. zgodnie z kalendarzem 1250 zł
Szkoły średnie 2 x 60 min. 30 1100 zł
Przygotowanie do Matury (zajęcia do majówki) 1 x 90 min. zgodnie z kalendarzem 1250 zł

Kurs dla D O R O S Ł Y C H

Częstotliwość zajęć tygodniowo Ilość spotkań w semestrze Cena za semestr
2 x 90 min. 30 1300 zł

Kurs E G Z A M I N A C Y J N Y

Kursy Częstotliwość spotkań tygodniowo Ilość spotkań w semestrze Cena za semestr
Kurs przygotowujący
do egzaminu FCE
2 x 90 min. 30 indywidualna wycena
Kurs przygotowujący
do egzaminu CAE
2 x 90 min. 30 indywidualna wycena
Kurs przygotowujący
do egzaminu CPE
2 x 90 min. 30 indywidualna wycena

Kurs I N D Y W I D U A L N Y

Liczba osób  zł / 60 minut
1 osoba 70 zł / 45 min.
1 osoba 95 zł / 60 min.
1 osoba  135 zł / 90 min.
2 osoby 50 zł / 45 min. od osoby
2 osoby 65 zł / 60 min. od osoby
2 osoby 95 zł / 90 min. od osoby
3 osoby 40 zł / 45 min. od osoby
3 osoby 55 zł / 60 min. od osoby
3 osoby 75 zł / 90 min. od osoby

Kursy online: do uzgodnienia w zależności od rodzaju kursu, wieku, ilości osób w grupie bądź wyboru zajęć indywidualnych, celu i częstotliwości zajęć.

Kurs dla firm: do indywidualnego uzgodnienia.