Tel: 792 305 055
Email: biuro@proma.edu.pl

Cennik

Kurs dla D Z I E C I

Wiek Częstotliwość spotkań tygodniowo Ilość spotkań w semestrze Cena za semestr
Przedszkole 2 x 30 min 30 400 zł
Podstawówka I – V klasa 2 x 45 min 30 575 zł
Podstawówka VI klasa 2 x 60 min 30 750 zł

 

Kurs dla M Ł O D Z I E Ż Y

Szkoły Częstotliwość spotkań tygodniowo Ilość spotkań w semestrze Cena za semestr
VII – VIII klasa 2 x 60 min 30 750 zł
Szkoły średnie 2 x 60 min 30 750 zł

 

Kurs dla D O R O S Ł Y C H

Częstotliwość zajęć tygodniowo Ilość spotkań w semestrze Cena za semestr
2 x 90 min 30 920 zł

 

Kurs E G Z A M I N A C Y J N Y

Kursy Częstotliwość spotkań tygodniowo Ilość spotkań w semestrze Cena za semestr
Kurs przygotowujący
do egzaminu ósmoklasisty
do ustalenia
Kurs przygotowujący
do egzaminu maturalnego
do ustalenia
Kurs przygotowujący
do egzaminu FCE
2 x 90 min 30 920 zł
Kurs przygotowujący
do egzaminu CAE
2 x 90 min 30 920 zł
Kurs przygotowujący
do egzaminu CPE
2 x 90 min 30 920 zł

 

Kurs dla D Y S L E K T Y K Ó W

Częstotliwość zajęć tygodniowo Ilość spotkań w semestrze Cena za semestr
1 x 60min 15 450 zł
2 x 60min 30 800 zł

 

Kurs indywidualny

Liczba osób  zł / 60 minut
1 osoba  70 zł / 60 min
1 osoba  95 zł / 90 min
2 osoby 55 zł / 60 min. od osoby
2 osoby 60 zł / 90 min. od osoby
3 osoby 45 zł / 60 min. od osoby
3 osoby 50 zł / 90 min. od osoby

 

Kurs dla firm: do indywidualnego uzgodnienia.